top of page

Vaivaisenluu

Yleistä

Vaivaisenluulla tarkoitetaan jalkaterän rakenteellista epämuodostumaa, jossa isovarvas kääntyy muita varpaita päin ja viereen ilmestyy patti eli bunion. Vaivaisenluun arvona pidetään 15 asteen kulmaa isovarpaan ja 1. jalkapöydän luun välillä. Vaivaisenluuhun liittyy jalkaterän etenevä toimintahäiriö, josta seuraa luiden virheasentoja.

Vaivaisenluu voi aiheuttaa kipua ja toiminnallisia ongelmia kuten liikerajoitusta, heikentynyttä kävelykykyä ja tasapainoa sekä kaatumista ikääntyneillä. Myös muita jalkaterän kipuja ja ongelmia voi syntyä, sillä vaivaisenluu muuttaa jalkapohjan kuormitus ja painekohtia kävelyn aikana. Isovarpaan virheasento aiheuttaa kävellessä viereisten jalkapöydänluiden liiallisen kuormituksen.

Vaivaisenluuta esiintyy kaikenikäisillä, mutta riski kasvaa iän myötä. Pojilla vaivaisenluuta esiintyy 6 % ja tytöillä 15 %. Aikuisilla 18-65-vuotiailla miehillä 8,5 % ja naisilla 26 % sekä iäkkäillä yli 65-vuotiailla miehillä 16 % ja naisilla 36 %. Naisilla vaivaisenluu on siis yli kaksi kertaa miehiä todennäköisempää.

Vaivaisenluu_edited.jpg

Altistavat tekijät

Vaivaisenluun syntymisen tarkkaa syytä ei tiedetä. Tärkeimpänä ulkoisena tekijänä pidetään korkeakorkoisia ja kapeita kenkiä. Korkeakorkoiset kengät lisäävät painetta jalkaterän etuosaan ja lyhentävät nilkan ojentajia ajan kuluessa. Nilkan vähentynyttä koukistusta pidetään yhtenä vaivaisenluun tekijänä. Merkittävänä tekijänä pidetään jalkaterän heikentynyttä lihasepätasapainoa, kuten jalkaterän sisäkaaren madaltumista. Lihasepätasapaino tarkoittaa, että osa lihaksista on kireitä ja osa heikkoja. Lihasepätasapainoa parannetaan harjoitteilla, joilla saadaan lihakset voimakkaammiksi ja nivelet liikkuvammiksi. Perinnöllisyyttä pidetään myös yhtenä vaivaisenluun altistavana tekijänä, sillä 60 %:lla esiintyy vaivaisenluuta lähisuvussa.

Hoito

Jalkaterän harjoittaminen on tärkeä osa vaivaisenluun hoitoa. Harjoittamisen tarkoituksena on palauttaa jalkaterän normaali toiminta. Leikkausta on syytä harkita vasta vaikeissa yli 40 asteen vaivaisenluissa, jos muut hoidot eivät kipuun auta. Luudutusleikkauksilla saadaan usein kipu pois, mutta aiheuttaa suurta muutosta jalan toimintaan, josta saattaa tulla pitkäaikainen ongelma.

bottom of page