top of page

Mistä selkäkivut johtuvat?

Yleistä

Lähes jokainen kokee jossain vaiheessa elämänsä aikana selkäkipuja. Kaikista ihmisten selkäkivuista 90 % luokitellaan epäspesifiksi. Selkäkivuista vain 5-10 % luokitellaan spesifiksi, jolloin selkäkivun syynä on jokin lääketieteellinen sairaus. Spesifejä syitä ovat esimerkiksi välilevyn pullistuma, selkäydinkanavan ahtauma, nikamasiirtymä, välilevyn rappeuma, selän murtuma, selkärankareuma ja kasvain.

Mekaaninen ja ei-mekaaninen

Epäspesifi selkäkipu jaetaan mekaanisiin ja ei-mekaanisiin luokkiin. Ei-mekaanisessa kipukäyttäytymisessä selän kipuun vaikuttavat psykososiaaliset tekijät. Psykososiaaliset tekijät voivat aiheuttaa pelkokäyttäytymistä, joka estää liikkumista tai tekemästä jotain tiettyä liikettä. Taustalla voi olla lyhyt akuutisti alkanut selkäkipujakso, jonka aikana muodostuu vahva uskomus, että liikkuminen pahentaa selkäkipua ja on vaarallista. Kipukäyttäytymisessä syyt ovat usein yhteydessä työtyytymättömyyteen, pelko- ja välttämiskäyttäytymiseen sekä masennukseen. Psykososiaalisilla tekijöillä, kuten kipeytymisen ja liikkumisen pelolla, on todettu olevan merkittävä vaikutus kivun kroonistumisessa.

Psykososiaaliset tekijät ja pelkokäyttäy

Liikehäiriö ja liikekontrollin häiriö

Mekaaninen selkäkipu voidaan jakaa liikkeen ja liikekontrollin häiriöön. Liikehäiriö tarkoittaa selän liikkeen aikana rajoittunutta ja kivuliasta liikesuuntaa. Liikekontrollin häiriössä kipu lisääntyy staattisissa asennoissa, mutta liike ei ole rajoittunut. Taustalla voi olla yliliikkuvuutta.

Liikehäiriössä on tyypillistä selkärangan rajoittunut liike. Liike voi olla kivuliasta ja rajoittunut yhteen tai useampaan suuntaan selän liikkeissä. Kipu paikallistuu yleensä tarkkaan kohtaan. Kipu liikkeen aikana aiheuttaa lihaksissa voimakasta jännitystä, jonka seurauksena liikkeen ja kivun välttäminen saattaa aiheuttaa vääränlaisia liikemalleja, joka voi johtaa liikekontrollin häiriöön.

Liikekontrollin häiriö voi olla fleksiosuuntainen (pyöristys), ekstensiosuuntainen (ojennus), rotaatiosuuntainen (kierto) tai useampaan suuntaan. Liikekontrollin häiriöihin liittyy lannerankaa tukevien lihasten heikkoutta ja kireyttä, jotka johtavat kuormituksen lisääntymiseen selkärangassa. Pyöristyssuuntaan yksi liikekontrollin testeistä on vartalon eteentaivutus lonkista 45 asteen kulmaan ilman selän pyöristymistä. Ojennussuuntaan yksi liikekontrollin testeistä on lantion kallistus taaksepäin, jolloin alaselän notko vähenee eli selkä pyöristyy ilman polvien ja rinnan liikettä.

Osalla selän kipua aiheuttaa useampi tekijä eli samaan aikaan kipuja voi aiheuttaa esim. liikkeen ja liikekontrollin häiriötä.

Selän luokittelu.jpg

Hoito 

Selvät lääketieteelliset syyt: Joihinkin spesifisiin selkäkipua aiheuttaviin tekijöihin, esim. välilevyn pullistuma, voidaan vaikuttaa parantamalla vartalon lihastasapainoa.

Kipukäyttäytyminen: Hoitona haitallisten asenteiden, uskomusten ja käyttäytymismallien muuttaminen. 

Liikehäiriö: Hoitona normaalin kivuttoman liikkeen palauttaminen ja liikkeen pelon vähentäminen. 

Liikekontrollin häiriö: Hoitona liikekontrollin ja lihastasapainon parantaminen.

bottom of page